eBeam Edge
 

eBeam Edge

  • להניח את הגיר ולהתקדם לעבר העתיד
  • להפוך לוחות וקירות קיימים למקומות לימוד אינטראקטיביים עם Edge eBeam לחינוך.
  • הגודל הפיזי של של מכשיר ה- eBeam הינו בגודל של מחק של לוח מחיק , Edge eBeam לחינוך הופך את הלוח הלבן ללוח בעל תכונות אינטאקטביות מלאות.
  • Edge eBeam לחינוך יש תכנית לימודים עשירה שנבנותה כדי לסייע למורה לבנות מערך שיעורים אינטאקטיבי. ההתקנה לוקחת דקות, אין צורך בכלים מיוחדים.

מידע נוסף

אחריות

אחריות הינה לשנה אחת

ניתן להרחיב את האחריות עד 7 שנים במעמד הרכישה.

תאימות

  • Microsoft Windows®
  • Mac®